Meer ruimte voor zorg Met WA

Onze missie

Sinds dag één is het onze missie om meer ruimte te creëren voor zorg door de veiligheid en de rust binnen een GGZ-instelling te bewaken en te vergroten. Dit doen wij als ervaren beveiliger en betrokken zorgondersteuner maar bovenal als mens.

Ruimte voor elkaar maakt ruimte voor rust, met optimale veiligheid en zorg als resultaat. Met oog voor veiligheid en een hart voor mensen, bieden wij de volgende diensten aan:

Onze dag één

Wij zijn geboren – of eigenlijk herboren – in de GGZ. We stapten het Willem Arntszhuis binnen met onze beveiligersjas aan en verlieten de zorginstelling zonder.

Waarom wij onze jas aan de kapstok hebben gehangen?

Wij geloven dat een harmonieus samenzijn – elkaar ondersteunen, zien en horen – de basis is van een veilige omgeving, zeker in de GGZ waar spanningen en emoties hoog kunnen oplopen.

De traditionele rol van beveiliger leek ons daarom binnen de GGZ (letterlijk) misplaatst. Om de rust en veiligheid te bewaken waren wij op meerdere plekken en in verschillende rollen nodig.

01

Iemand die overzicht houdt en weet hoe iedereens pet staat

02

Het luisterende oor voor een patiënt die buiten gespannen een sigaret staat te roken

03

Een adviseur die weet wat de vereisten zijn voor een veilig pand

04

De beveiliger die ingrijpt en ondersteunt bij een escalatie of een separatie

05

Een vertrouwd gezicht in de wandelgangen

06

Iemand die mensen samenbrengt en zorgt voor onderling vertrouwen

07

Iemand die bezoekers een kop koffie aanbiedt

08

De steunpilaar voor zorgverleners tijdens een turbulente dag

Veiligheid is voor iedereen binnen een zorginstelling van groot belang; maar een zorg zou het voor niemand moeten zijn. Als zorgondersteuners nemen wij deze zorg uit handen en creëren zo meer meer ruimte voor zorg. Ervaren beveiligers mét een hart voor mensen – zonder beveiligerjas.

Met
Willem Arntsz

WA staat voor Willem Arntsz, voormalig Utrechtse wethouder die na zijn dood geld naliet voor een gasthuis om patiënten op te vangen met een psychische aandoening.

In 1461 werd een tweede ‘dolhuis’ opgericht: het ‘Willem Arntszhuis’, wat vandaag de dag nog steeds fungeert als instelling waar mensen met een psychische aandoening worden geholpen.

Het Willem Arntszhuis wordt bestuurd door stichting Altrecht, onze eerste opdrachtgever binnen de GGZ. Net als Willem Arntsz willen wij ruimte creëren voor zorg. Met elkaar – Met WA.