Disclaimer

Met WA (Kamer van Koophandel: 65412397), hierna te noemen Met WA, verleent u hierbij toegang tot www.metwa.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Met WA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Met WA spant zich in om de inhoud van www.metwa.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.metwa.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Met WA.

Voor op www.metwa.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kanMet WA nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Met WA.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Met WA, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Keurmerk
Met WA is een keurmerkhouder volgens de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Erkend Leerbedrijf

Met WA (voorheen WA Security Services) is door de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven officieel geregistreerd als “Erkend leerbedrijf”.