Fysieke weerbaarheid: Holding en Humane BegeleidingsVaardigheden

Deze training gaat over hoe je veiligheid kunt bewerkstelligen als praten niet meer voldoende is en er sprake is van grensoverschrijdend gedrag oftewel fysiek ingrijpen.

In deze training leggen we uit welke soorten agressie er zijn, het belang van je eigen uitstraling, op welke manier je communiceert bij een escalaties. Daarnaast leer je hoe je iemand op een veilige manier kunt vastpakken en kunt begeleiden naar andere ruimtes. Je leert hoe je iemand tegen zichzelf kunt beschermen en hoe je je eigen veiligheid en die van je collega’s kunt waarborgen. Een stuk zelfverdediging en bevrijdingstechnieken zit ook in deze training. Hierbij is respect en het handelen op een zo vriendelijk mogelijke manier van groot belang. Het is een praktische training met veel technische vaardigheden die worden geoefend.
Comfortabele kleding, zoals een trainingspak is dan ook geadviseerd voor deze training.

Cursusdata in 2020: 15 januari, 26 februari, 31 maart, 1 april, 14 april, 15 april, 27 mei, 22 juni, 1 juli, 8 juli, 17 juli, 22 juli, 12 augustus,  2 september, 14 oktober, 2 december