Bedrijfshulpverlening (BHV)

De training bedrijfshulpverlening gaat over de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen, incidenten en calamiteiten in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen.
Hierbij wordt de training op maat gemaakt naar de ontruimingsprocedure van de instelling.

De training bestaat uit twee onderdelen, hulpverlening bij calamiteiten en spoedeisende eerste hulp.
Bij het onderdeel hulpverlening zit een klein stukje theoretische kennis waarna we in onze eigen trainingsunit met praktische situaties gaan oefenen met hulp van een veiligheidsassistent. De trainingsunit is ingericht als een patiëntenkamer om het oefenen zo reëel mogelijk te maken.
Het deel eerste hulp gaat over de hulp die je moet verlenen bij personen zelf, zoals bij snijwonden, hartfalen, elektrocutie, verward gedrag, etc. Reanimeren en werken met een AED is hier een vast onderdeel. We maken gebruik van een lotus voor het EHBO-deel zodat er hele praktische casussen geoefend kunnen worden.
Voor deze herhalingscursus dient reeds aanwezig te zijn of middels e-learning vooraf behaald te worden.
Natuurlijk is het mogelijk een basistraining BHV af te nemen, deze wordt dan op maat samengesteld.

Het is mogelijk per persoon een plaats op een training te boeken. Indien u een eigen groep heeft, wordt de training op maat gemaakt.

Cursusdata- herhaling BHV in 2020: 11 maart, 22 april, 6 mei, 17 juni, 21 juli, 9 september, 19 oktober, 7 december