Begeleider Specifieke Doelgroepen- MBO3

Bij Met WA vinden wij de ontwikkeling van onze eigen mensen erg belangrijk.
Naast allerlei cursussen en trainingen hebben we dan ook de beroepsopleiding ‘Begeleider Specifieke Doelgroepen”, een erkende in-company MBO3 opleiding.

Deze opleiding behandelt de volgende thema’s:
1. Beroepshouding; Communicatie, gesprekstechnieken, assertiviteit, zelfbeeld en reflectie, groepsprocessen
2. Methodisch begeleiden: Ontwikkelpsychologie, methodisch werken, begeleidingstechnieken, groepsdynamica, evalueren
3. De cliënt centraal: Zorg op maat, handelen bij moeilijk verstaanbaar gedrag, de cliënt en zijn omgeving, inbreng bij het ondersteuningsplan, zelfstandig functioneren
4. Handelen bij moeilijk verstaanbaar gedrag
5. Deskundigheidsbevordering: Eigen deskundigheid, bevorderen en bewaken kwaliteitszorg
6. Ondernemend gedrag: Mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag;  bewustzijn van interculturele diversiteit OF verslavingszorg

Ieder deel wordt met een praktijktoets afgesloten, na deze opleiding hebben de medewerkers een erkend niveau 3 diploma ‘Begeleider Specifieke Doelgroepen’.

Start opleiding: september 2019
Eind opleiding: februari 2021